Experimental

Projektet var ursprungligen tänkt som tillverkning av byggsatser för amatörbyggnad i experimentkategorin vilket också kommer att vara fallet till en början. Tillverkning av byggsatser är förmodligen det bästa och mest effektiva sättet att starta produktion. För att komma igång sjösätter vi ett köparprogram för ett mindre antal byggsatser. Mer information hittar du här.

 

UL

Ett nästan uteslutande användande av lätta material som kolfiber och aramid har resulterat i en mycket låg tomvikt. Detta gör det möjligt att amatörbygga LN-3 som ultralätt flygplan. Vi ser stor potential i att leverera en version även för UL-marknaden. Vi hoppas att ni UL-entusiaster håller ett öga på vårt projekt så att ni inte missar när vi redovisar lite mer hårda fakta om LN-3 Seagulls prestanda.

 

LSA

Konstruktionen av LN-3 startade långt innan någon hade funderat över klassen LSA (Light Sport Aviation). Trots detta passar LN-3 Seagull precis inom detta regelverk som det har kommit att se ut. Vi tror också att regelverket kommer att vara den bästa framtida lösningen för tvåsitsiga flygplan. Tyvärr finns klassen endast i USA, Kanada, Australien och några andra mindre länder. EU håller på att ta fram ett liknande Europeiskt regelverk men det är ännu inte klart hur det blir. Vi hoppas att det blir ett regelverk liknande det för LSA.