Rotax 914 har fungerat bra och pålitligt men är tung och dyr. De olika versionerna 912 0ch 914 kommer alltid att vara tillgängliga drivkällor för Seagull men vi undersöker också andra alternativ.

Ta gärna en titt på nyligen tagen video som faktiskt är den sista flygningen med Rotax 914 före bytet till D-Motor. Syftet är bland annat att visa hur fort den fullastade Seagull lyfter från vattnet i nästan vindstilla! Flygvikten vid tillfället var 596 kg vilket är bara 4 kg från MTOW! Hur många sjöflygplan klarar detta lika bra?

För att exakt se hur mycket lättare och hur mycket tyngdpunkten påverkas av D-Motorinstallationen vägde vi prototypen noggrant innan vi tog ur Rotaxen. Att precis veta tomvikten är naturligtvis också nödvändigt för den exakta bedömningen av flygvikten på videon.

Rotax har en bra manual och om man följer kurvorna finner man att vid de 5,200 rpm vi fått med den på marken omställbara IVO-propellern, får vi en effekt på 102 hk. Dragkraftstester visar en statisk dragkraft av 190 kg vid 5,100 rpm. Men, med den Jabiru 2200 vi hade de första 50 flygtimmarna fick vi med propellern på fin stigning 170 kg! Den låga stigningen var knappast praktiskt användbar eftersom bladspetsarna redan vid en fart 100 km/h började få negativa anfallsvinklar.

En jämförelse av installationsvikter ger att Rotax 914 vägde 76,5 kg och med samma våg och utförande vägde D-Motor 48 kg. Det ger en viktskillnad på 28,5 kg som faktiskt innebär att motorvikten minskar med 37%!

Om man bortser från själva starteffekten skall D-Motor ge lika hög marscheffekt påc:a 65 hk. Vi vet att Rotaxen drar 18 l/tim men D-Motor hävdar c:a 15 l/tim vid samma effekt! Om detta stämmer får vi förutom viktminskningen en bränslebesparing på 80% vid samma effekt och där 80% av all flygning sker! Med den direktdrivna Jabirun fick vi 170 kg dragkraft och cylindervolymen var 2,2 L. D-Motor har 2,7 L och med jämförbara förhållanden borde vi kunna få mer än 200 kg dragkraft! Låter nästan för bra för att vara sant och vi jobbar på att visa verkligheten. Den 4-cylindriga LF26 är främst avsedd för UL-marknaden men D-Motor håller på att testa en 6-cylindrig version som kallas LF39. Denna ger ca. 130 hk trots att den fortfarande skall vara 10 kg lättare och 15 mm kortare än Rotax 914!

LF39 är tänkt som drivkälla i Experimental och LSA klasserna.
Det killar i tårna när man tänker vilket raceråk Seagull kan bli med den motorn!

Tack för ditt intresse,

Lage

Här är en länk till D-motors hemsida: D-motor